Zakres usług

Nasza firma świadczy pełny zakres usług związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i realizacją inwestycji zgodnie z poniższą ofertą.

Obiekty nowo realizowane:

  • Pełnienie funkcji inwestorstwa zastępczego. 
  • Pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projekt managera.  
  • Doradztwo i przygotowanie obiektów do przekazania do użytkowania.

Obiekty istniejące:

  • Weryfikacja techniczna budynków przeznaczonych do zakupu. 
  • Sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych. 
  • Sporządzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych. 
  • Wykonanie opinii, ekspertyz technicznych dla stanu technicznego budynków i budowli. 
  • Charakterystyka energetyczna budynku. 
  • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, domów, mieszkań, lokali użytkowych, biur itp.